Awesome Followers

Saturday, 12 May 2012

Contoh kerja kursus PMR Geografi

Pendahuluan 

                               Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua cemerlang sek.men.st.patrick Encik Tung Yow Choi kerana memberi kebenaran kepada saya dan rakan-rakan saya untuk melaksanakan kerja kursus ini .

                               Ucapan terima kasih juga ingin saya tujukan kepada guru subjek Geografi saya iaitu Cikgu Rohani Damim kerana memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam proses menyiapkan kerja kursus ini .

                               Saya juga ingin merakamkan pengahargaan dan ucapan terima kasih kepada ibubapa saya yang telah memberi dorongan , sokongan moral dan bantuan kewangan kepada saya untuk menjayakan kajian ini .

                               Akhir sekali , tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan sekumpulan saya iaitu ani , liza , irah , noi dan pika yang telah memberikan kerjasama kepada saya semasa kajian ini dijalankan .p/s : nama , nama sekolah , nama pengetua , nama cikgu dan nama rakan sekumpulan .. tukar sendiri punya .

Terima Kasih , Datang Lagi ;D

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...